EnglishEn
ChineseCn
RussianRu

Wanshida aluminium oil tank trailer

#1

Wanshida logo (batch #291)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33400, 34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6600, 6000
Wheelbase (mm):5800+1310+1310Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):11500 × 2550 × 3960/3900Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#2

Wanshida logo (batch #291)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500, 33800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6500, 6200
Wheelbase (mm):5600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):11400 × 2550 × 3950/3900Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#3

Wanshida logo (batch #290)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33400, 34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6600, 6000
Wheelbase (mm):5800+1310+1310Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):11500 × 2550 × 3960/3900Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#4

Wanshida logo (batch #290)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600, 34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400, 6000
Wheelbase (mm):5600+1310+1310, 5400+1310+...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#5

Wanshida logo (batch #290)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33230Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6770
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3980Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#6

Wanshida logo (batch #290)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7600
Wheelbase (mm):7300+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#7

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33230Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6770
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3980Tyres:12R22.5 12PR
Wanshida

#8

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400
Wheelbase (mm):5600+1310+1310, 5400+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#9

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000, 33700Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6000, 6300
Wheelbase (mm):6400+1310+1310, 6600+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12100/11850 × 2500 × 3950Tyres:425/65R22.5 20PR
Wanshida

#10

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000
Wheelbase (mm):5850+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11470 × 2500 × 3900Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#11

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32950Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7050
Wheelbase (mm):5850+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11470 × 2500 × 3990Tyres:12R22.5 12PR, 11.00R20...
Wanshida

#12

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6500
Wheelbase (mm):6290+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12400 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#13

Wanshida logo (batch #288)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000, 33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000, 6400
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#14

Wanshida logo (batch #283)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000, 33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000, 6400
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#15

Wanshida logo (batch #279)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6200
Wheelbase (mm):5700+1310+1310Axle loads (kg):-/8000/8000/8000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:425/65R22.5 20PR
Wanshida

#16

Wanshida logo (batch #279)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33230Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6770
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3980Tyres:12R22.5 12PR
Wanshida

#17

Wanshida logo (batch #278)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6500
Wheelbase (mm):6290+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12400 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#18

Wanshida logo (batch #278)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400
Wheelbase (mm):5600+1310+1310, 5400+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#19

Wanshida logo (batch #274)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400
Wheelbase (mm):5600+1310+1310, 5400+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#20

Wanshida logo (batch #274)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33230Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6770
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3980Tyres:12R22.5 12PR
Wanshida

#21

Wanshida logo (batch #271)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400
Wheelbase (mm):5600+1310+1310, 5400+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#22

Wanshida logo (batch #271)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32950Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7050
Wheelbase (mm):5850+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11470 × 2500 × 3990Tyres:12R22.5 12PR, 11.00R20...
Wanshida

#23

Wanshida logo (batch #269)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000, 33700Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6000, 6300
Wheelbase (mm):6400+1310+1310, 6600+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12100/11850 × 2500 × 3950Tyres:425/65R22.5 20PR
Wanshida

#24

Wanshida logo (batch #269)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7500
Wheelbase (mm):6400+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#25

Wanshida logo (batch #268)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33230Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6770
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3980Tyres:12R22.5 12PR
Wanshida

#26

Wanshida logo (batch #268)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32950Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7050
Wheelbase (mm):5850+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11470 × 2500 × 3990Tyres:12R22.5 12PR, 11.00R20...
Wanshida

#27

Wanshida logo (batch #268)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33600Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6400
Wheelbase (mm):5600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11200 × 2500 × 3960Tyres:11.00R20 12PR, 12R22.5...
Wanshida

#28

Wanshida logo (batch #267)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#29

Wanshida logo (batch #266)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000
Wheelbase (mm):5850+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11470 × 2500 × 3900Tyres:12R22.5 12PR
Wanshida

#30

Wanshida logo (batch #262)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7500
Wheelbase (mm):6400+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#31

Wanshida logo (batch #262)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7600
Wheelbase (mm):7300+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#32

Wanshida logo (batch #258)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7000
Wheelbase (mm):6600+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12200 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#33

Wanshida logo (batch #256)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):6500
Wheelbase (mm):6290+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12400 × 2500 × 3950Tyres:11.00R20 12PR, 11R22.5...
Wanshida

#34

Wanshida logo (batch #249)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7500
Wheelbase (mm):6400+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R2012PR, 11R22.512PR,...
Wanshida

#35

Wanshida logo (batch #249)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7600
Wheelbase (mm):7300+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R2012PR, 11R22.512PR,...
Wanshida

#36

Wanshida logo (batch #245)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7500
Wheelbase (mm):6400+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):12000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R2012PR, 11R22.512PR,...
Gross weight (kg):40000Number of axles:3
Wanshida

#37

Wanshida logo (batch #245)

Wanshida aluminium oil tank semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):7600
Wheelbase (mm):7300+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3950Tyres:11.00R2012PR, 11R22.512PR,...
Gross weight (kg):40000Number of axles:3
Wanshida
强壮的公么和我在线播放_tplogincn登录首页_男人和女人在床做黄的视频